ZAGOTAVLJANJE VIROV FINANCIRANJA

Področje transakcij z lastniškimi deleži, področje razvoja poslovanja in področje prestrukturiranja podjetij so običajno povezana s potrebo po zunanjih virih financiranja v dolžniški, lastniški ali kakšni izmed vmesnih oblik. Ne glede na obliko financiranja, je za pridobitev le tega bistvenega pomena, da je projekt v celoti domišljen in pripravljen, da dosega zahtevane pogoje za posamezno obliko financiranja, ter da je predstavljen kakovostno, vse na način, kot to za posamezno obliko financiranja narekujejo standardi najboljših praks. Ker zelo dobro razumemo način razmišljanja subjektov, ki zagotavljajo posamezne oblike financiranja, lahko z ustrezno pripravo in strukturiranjem financiranja posameznega projekta, z identifikacijo najbolj primernih virov ter z ustrezno predstavitvijo projektov in vodenjem razgovorov, pomembno prispevamo k uspešnem zagotavljanju financiranja pod optimalnimi pogoji v danih okoliščinah. Glavna vodila, ki jih pri tem zasledujemo, so vzpostavitev zaupanja tako z naročnikom, kot s potencialnimi viri financiranja in izvedba vseh storitev ob doslednem upoštevanju standardov najboljših praks.

Poznavanje delovanja finančnih trgov, razumevanje načina razmišljanja in delovanja njihovih posameznih udeležencev, v kombinaciji z razumevanjem vpliva različnih oblik in strukture financiranja na rezultate poslovanja in vrednost podjetja, nam omogočajo identificirati primerne oblike in vire financiranja za različne namene in v nadaljevanju učinkovito pomagati podjetju pri zagotavljanju potrebnega financiranja.

Svetujemo pri izdelavi / vodimo izdelavo kakovostne poslovne / investicijske dokumentacije (poslovni načrt, napovedi finančnih rezultatov poslovanja po potrebi razčlenjene do operativne ravni, drugi finančni načrti in analize).

Poiščemo vire financiranja (nebančne in / ali bančne), jim predstavimo projekt in svetujemo / sodelujemo pri pogovorih za zagotovitev financiranja.

Svetujemo pri izbiri strukture financiranja (lastniško / dolžniško / hibridno – kombinacija).

Opravimo analizo in primerjavo različnih ponudb za financiranje, tako iz zornega kota cene kot iz zornega kota drugih pogojev, predlagamo najbolj primerno ponudbo in svetujemo pri sklenitvi pogodb / dokončni ureditvi financiranja.

Svetujemo pri izdelavi / vodimo izdelavo kakovostne poslovne / investicijske dokumentacije (poslovni načrt, napovedi finančnih rezultatov poslovanja po potrebi razčlenjene do operativne ravni, drugi finančni načrti in analize).

Opravimo analizo in primerjavo različnih ponudb za financiranje, tako iz zornega kota cene kot iz zornega kota drugih pogojev, predlagamo najbolj primerno ponudbo in svetujemo pri sklenitvi pogodb / dokončni ureditvi financiranja.

Poiščemo vire financiranja (nebančne in / ali bančne), jim predstavimo projekt in svetujemo / sodelujemo pri pogovorih za zagotovitev financiranja.

Svetujemo pri izbiri strukture financiranja (lastniško / dolžniško / hibridno – kombinacija).

ZA VSE DODATNE INFORMACIJE SMO VAM NA VOLJO.