druge storitve

Našim strankam pomagamo tudi na področjih, ki se običajno neposredno ne uvrščajo v nobeno izmed drugih štirih področij našega delovanja. Pri tem gradimo na ključnih jedrnih kompetencah, ki smo jih razvili z delom na omenjenih štirih glavnih področjih poslovanja, ki jih prilagajamo potrebam vsakokratnega projekta in vsakokratne stranke.

Na štirih glavnih področjih dela zgrajene jedrne in specialistične kompetence v kombinaciji z dostopi do komercialnih baz podatkov  nam omogočajo, da našim strankam ponujamo kakovostne storitve tudi na drugih področjih.

  • Evaluacije investicijskih priložnosti, evaluacije investicijskih načrtov.
  • Benchmark analize ob uporabi mednarodnih in domačih komercialnih baz podatkov.
  • Neodvisni pregledi poslovanja ob nastopu novega poslovodstva.
  • Finančno modeliranje za različne namene.
  • Analize konkurence in konkurenčnega pozicioniranja podjetja.
  • Svetovalne storitve na področju upravljanja z denarnim tokom.
  • Pregledi dobičkonosnosti posameznih segmentov poslovanja.
  • ‘Make or buy’ analize.
  • Analize utemeljenosti relokacije proizvodnje.

ZA VSE DODATNE INFORMACIJE SMO VAM NA VOLJO.