druge storitve

  • Izvedba pregledov poslovanja za različne namene (skrbni pregledi poslovanja – ‘Due Diligence’, neodvisni pregledi poslovanja – ‘IBR’,…)
  • Izdelava analiz konkurence in konkurenčnega položaja družbe
  • Benchmarking – primerjava poslovanja podjetja s poslovanjem izbranega nabora konkurentov na podlagi finančnih in poslovnih kazalnikov (‘KPI – Key Performance Indicators’)
  • Evaluacija investicijskih priložnosti / investicijskih predlogov / investicijskih načrtov
  • Finančno modeliranje
  • Upravljanje z denarnim tokom