PREDSTAVITEV

Družbo CARD&D d.o.o. je leta 2000 ustanovil mag. Đorđe Mihajlović, ko se je odločil, da bo do takrat pridobljena znanja in izkušnje samostojno ponudil trgu.

Družba je od takrat izvedla vrsto projektov s področja ocenjevanja vrednosti podjetij, kupoprodaje lastniških deležev v podjetjih, prestrukturiranja, zagotavljanja virov financiranja ter drugih projektov, ki ne sodijo neposredno v nobeno izmed navedenih področij. Med strankami so se pojavljala tako proizvodna kot storitvena podjetja iz različnih panog; tako mala, družinska podjetja, uveljavljena srednje velika izvozno usmerjena podjetja, kot tudi nekatera vodilna slovenska podjetja v svoji panogi. Tekom svojega delovanja je družba sodelovala z različnimi izvajalci pravnih, davčnih, računovodskih in drugih storitev in na ta način vzpostavila kakovostne odnose s strokovnjaki z navedenih področij, ki jih v odvisnosti od potreb posameznega projekta lahko pritegne k sodelovanju.

Magister Đorđe Mihajlović družbo vodi od njene ustanovitve.

Za uspešno izvedbo projektov v obojestransko zadovoljstvo izpostavlja razumevanje potreb stranke in zahtev posameznega projekta, kakovostne storitve, temelječe na ustreznih strokovnih kompetencah in korekten medsebojni odnos. Đorđe Mihajlović je pri Slovenskem inštitutu za revizijo dokončal izobraževanje za naziv ocenjevalca vrednosti podjetij in pridobil dovoljenje inštituta za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij. Pred tem je magistriral na področju poslovnih financ in bančništva, končal mednarodni MBA študij in pridobil tehnično univerzitetno izobrazbo. Pred ustanovitvijo lastnega podjetja je delal pri skladu tveganega kapitala v tujem upravljanju in kot poslovni analitik v zavarovalnici, pred tem pa na različnih področjih, med drugim kot skrbnik ključnih kupcev in prodajni inženir na področju investicijske opreme ter inženir na področju termoenergetike. Od ustanovitve družbe CARD&D d.o.o. leta 2000 pridobiva, izvaja in vodi projekte ocenjevanja vrednosti podjetij, transakcij z lastniškimi deleži, prestrukturiranja podjetij in zagotavljanja virov financiranja. V okvirih projektov prestrukturiranja je nekajkrat prevzel tudi vlogo osebe, odgovorne za njihovo izvedbo in sicer v vlogah predsednika uprave, direktorja in  člana poslovodstva za prestrukturiranje. Raznolike izkušnje, ki ne izhajajo samo iz svetovalnega dela, ampak tudi iz vodenja in dela v proizvodnih in   storitvenih podjetjih, mu skupaj z multidisciplinarno izobrazbo omogočajo tudi odlično operativno razumevanje delovanja širokega spektra različnih podjetij, zaradi česar je kompetenten in zanimiv sogovornik, tako za člane uprav, lastnike in člane nadzornih svetov večjih družb; za managerje druge ravni vodenja pri teh; kot tudi za lastnike, ki obenem tudi vodijo poslovanje manjših družb.

ZA VSE DODATNE INFORMACIJE SMO VAM NA VOLJO.