kdo smo?

Družbo CARD&D d.o.o. je leta 2000 ustanovil mag. Đorđe Mihajlović, ko se je odločil, da bo do takrat pridobljena znanja in izkušnje samostojno ponudil na trgu. V času obstoja smo v družbi samostojno ali v sodelovanju s partnerskimi podjetji izvedli številne projekte s področij ocenjevanja vrednosti, transakcij z lastniškimi deleži, prestrukturiranja in zagotavljanja virov financiranja ter tudi nekatere projekte na drugih poslovno finančnih področjih. Pri tem so naše stranke bila tako mala in srednje velika podjetja, nemalokrat v družinski lasti, kot tudi podjetja, ki so v svoji panogi največja v Sloveniji, ali vodilna na evropskem trgu. Med glavnimi vodili, ki jih kot butični ponudnik svetovalnih storitev in izvedbe projektov na področju poslovnih financ zasledujemo od začetka delovanja naprej, so, da z visoko kakovostnimi storitvami ter s pristnim in zavzetim odnosom gradimo zaupanje med nami in stranko in na teh podlagah s svojim delovanjem poskušamo dodati vrednost k strankinem poslu. Navedeni pristop nam omogoča, da se na opravljeno delo oziramo z zadovoljstvom in ponosom.

Magister Đorđe Mihajlović družbo vodi od njene ustanovitve. Đorđe o sebi pove, da je ‘od nekdaj veliko hodil v šolo in se veliko izobraževal’. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je dokončal izobraževanje za naziv ocenjevalca vrednosti podjetij in pridobil dovoljenje inštituta za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, pred tem pa magistriral na področju poslovnih financ in bančništva, končal mednarodni MBA študij in pridobil tehnično univerzitetno izobrazbo. Pred ustanovitvijo lastnega podjetja je delal pri skladu tveganega kapitala v tujem upravljanju in kot poslovni analitik v zavarovalnici, pred tem pa na različnih področjih, med drugim kot skrbnik ključnih kupcev in prodajni inženir na področju investicijske opreme ter inženir na področju termoenergetike. Od ustanovitve družbe CARD&D d.o.o. leta 2000 pridobiva, izvaja in vodi projekte ocenjevanja vrednosti podjetij, transakcij z lastniškimi deleži, prestrukturiranja podjetij in zagotavljanja virov financiranja. V okvirjih projektov prestrukturiranja je nekajkrat prevzel tudi vlogo osebe, odgovorne za njihovo izvedbo in sicer v vlogi predsednika uprave / direktorja / člana poslovodstva za prestrukturiranje. Raznolike izkušnje, ki ne izhajajo samo iz svetovalnega dela, ampak tudi iz vodenja in dela v proizvodnih / storitvenih podjetjih, mu, skupaj z multidisciplinarno izobrazbo, omogočajo tudi odlično operativno razumevanje delovanja le teh, zaradi česar je kompetenten in običajno zanimiv sogovornik, tako za člane uprav, lastnike in člane nadzornih svetov večjih družb; za managerje druge ravni vodenja pri teh; ali pa za lastnike, ki obenem tudi vodijo poslovanje manjših družb.

"Doing the same thing repeatedly and expecting the different result is the definition of insanity."
- Albert Einstein