NAŠE STORITVE

V družbi CARD&D d.o.o. smo butični ponudnik svetovalnih storitev in izvedbe projektov na področju poslovnih financ. Naše delo je, da zagotovimo strokovne odgovore, kakovostne rešitve in njihovo zanesljivo izvedbo, v primerih ko gre za ocenjevanje vrednosti podjetij, kupoprodajo lastniških deležev v podjetjih, prestrukturiranje podjetij, zagotavljanje virov financiranja pa tudi za vprašanja in izzive, ki sodijo na kakšno drugo področje poslovnih financ.

OCENJEVANJE
VREDNOSTI PODJETIJ

Ocenjevanje v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti za najrazličnejše namene: nakup / prodaja deleža, davčni namen, računovodsko poročanje, iztisnitev manjšinskih delničarjev…

PREBERI VEČ 

PRODAJA / NAKUP DELEŽA V PODJETJU

Pri kompleksnem poslu z daljnosežnimi posledicami za udeležene in podjetje, vas bodisi vodimo skozi celoten postopek, bodisi svetujemo na posameznih segmentih prodaje ali nakupa.


PREBERI VEČ

PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ

Pri spremembah, potrebnih za zagotavljanje uspešnosti ali obstoja podjetja, nudimo kakovosten nasvet tako pri neformalnih, izvensodnih postopkih, kot pri postopkih v skladu z insolvenčno zakonodajo.

PREBERI VEČ 

ZAGOTAVLJANJE VIROV FINANCIRANJA

Glede na značilnosti vašega projekta in vsakokratno stanje na trgu, svetujemo glede primerne strukture financiranja, identificiramo konkretne vire (bančne ali nebančne) in pomagamo do sklenitve pogodbe o financiranju.

PREBERI VEČ 

DRUGE
STORITVE

Opravimo evaluacijo investicijske priložnosti ali investicijskega načrta, izdelamo benchmark analizo, izvedemo neodvisni pregled poslovanja ob nastopu novega poslovodstva, izdelamo različne finančne modele…

PREBERI VEČ 

ODLIKUJEJO NAS SPECIALISTIČNE
KOMPETENCE

OCENJEVANje VREDNOSTI PODJetij
Praktično in teoretično poznavanje različnih pristopov k ocenjevanju vrednosti ter poznavanje Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti, v kombinaciji z razumevanjem, kaj predstavlja dejansko vrednost v podjetju ter, kako trg gleda na to vrednost, nam omogoča izdelavo utemeljenih, realističnih ocen vrednosti.
PRODAJa ALI NAKUP PODJETJA

Poglobljeno razumevanje dejavnikov podjetja ter stanja v panogi in stanja na finančnih trgih, ki vplivajo na izvedljivost in pogoje prodaje ali nakupa. Operativno poznavanje postopkovprodaje ali nakupa podjetja 
in najboljših praks na tem področju.

PRESTRUKTURIRANje PODJEtij

Sposobnost prepoznavanja zunanjih in notranjih dejavnikov, ki so razlog za težave pri poslovanju ter operativno poznavanje metodologij, namenjenih strukturiranem oblikovanju ukrepov za odpravo težav.

ZAGOTAVLJANJE VIROV FINANCIRANJA

Poznavanje delovanja finančnih trgov, razumevanje načina razmišljanja in delovanja njihovih posameznih udeležencev, v kombinaciji z razumevanjem vpliva različnih oblik in strukture financiranja na rezultate poslovanja in vrednost podjetja.

ODLIKUJEJO NAS SPECIALISTIČNE kompetence

NAŠE VREDNOTE

Pri svojem delu se med drugim osredotočamo na zadovoljstvo in ustvarjanje dodane vrednosti za naše stranke. Svoje storitve opravljamo na takšen način, da o  njih govorimo s ponosom.

DODANA VREDNOST

Pri svojem delu smo osredotočeni na učinek in dodano vrednost za stranko.

NAŠE VODILO

Svoje storitve opravljamo tako, da smo lahko ponosni na to.

OSEBNI PRISTOP

Zavedamo se pomena osebnega pristopa in zavzetosti.

SKUPNI USPEH

Naš uspeh je uspeh naših strank.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo.

za vse dodatne informacije smo vam na voljo.